Sufara

Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

SUFARA

Abeceda

 • Elif - alif

 • Ba - baa

 • Ta - taa

 • Sa - thaa

 • Džim - jeem

 • Ha - haa

 • Kha - khaa

 • Dal - daal

 • Zal - dhaal 

 • Ra - raa

 • Za - zain 

 • Sin - seen 

 • Šin - sheen

 • Sad - saad  

 • Dad - daad

 • Ta - taa 

 • Zaa - dhaa

 • Ajn - ayin

 • Gajn - ghayn 

 • Fa - faa

 • Kef - qaaf

 • Kaf - kaaf

 • Lam - laam

 • Mim - meem

 • Nun - noon

 • Ha - ha

 • Vauv - waow

 • Ja - yaa